Javni poziv za dodjelu poticaja za turizam

Zakonodavstvo
Javni poziv za dodjelu poticaja za turizam Objavljeno: 08.03.2017.

6. 3. 2017. - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Otvoren do 10. 4. 2017.

 • JAVNI POZIV /.pdf
 • PROGRAM /.pdf (mjere A1; A2; A3; A4; A5; B; C; D; prihvatljive projektne aktivnosti i iznosi, način podnošenja, dokumentacija, kriteriji za ocjenu, obveze korisnika)
 • Upute za ispunjavanje obrasca prijave /.pdf
 • Obrazac prijave KTG/17 /.pdf
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
 • Izvješće o namjenskom utrošku sredstava državne potpore /.docx
 • Konačno izvješće o završetku cjelokupnog prijavljenog projekta i izjava o stavljanju projekta u funkciju turizma /.docx

Dodatne informacije o programu i mjerama isključivo elektroničkom poštom, ovisno o mjeri:

Tehnička potpora kod ispunjavanja obrasca prijave: tel. 01/3090-512 (radnim danom od 8.00 do 16.00); e-mail: pmo-hd@infodom.hr

______________________

1. 3. 2017. - Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva): "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva" - Otvoren do 3. 5. 2017.

Dokumentacija:

 • Upute_za_prijavitelje_Poboljšanje_pristupa /.docx
 • Prilog_A_Opći_uvjeti_ugovora /.docx
 • Prilog_A_Posebni_uvjeti_ugovora /.docx
 • Prilog_B_Postupci_nabave_za_neobveznike_ZJN /.docx
 • Prilog_C_Program_dodjele_potpora_male_vrijednosti_Poboljšanje_pristupa /.pdf
 • Korisnički_priručnik_za_prijavni_obrazac_A /.docx
 • Obrazac_2_Izjava_prijavitelja /.docx
 • Obrazac_3_Izjava_partnera /.docx
 • Obrazac_4_Izjava_o_dodijeljenim_potporama_male_vrijednosti /.docx

______________________

15. 2. 2017. - STRUKOVNE UDRUGE - Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2017. - otvoren do 15. 3. 2017. - dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom do 1. 3. 2017. na: udruge@mint.hr

 1. Javni natječaj /.docx
 2. Odluka o provedbi javnog natječaja /.docx
 3. Upute za prijavitelje /.docx
 4. Obrazac opisa programa ili projekta /.docx
 5. Obrazac proračuna /.xlsx
 6. Šifre aktivnosti - korisnici /.xlsx
 7. Obrazac izjave o partnerstvu /.docx
 8. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja /.docx
 9. Izjava o financiranim programima/projektima /.docx
 10. Obrazac životopisa /.docx
 11. Obrazac ugovora /.docx
 12. Obrazac financijskog izvještaja /.xlsx
 13. Obrazac opisnog izvještaja /.docx
 14. Obrazac o stavkama nastalih troškova /.docx
 15. Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja /.docx
 16. Strategija razvoja turizma RH do 2020. (NN 55/13)

______________________

10. 2. 2017. - JAVNI POZIV srednjim strukovnim i umjetničkim školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM 2017. - otvoren do 10. 3. 2017. - dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: promocijazanimanja@mint.hr

 • Javni poziv /.docx
 • Upute za prijavitelje /.docx
 • Obrazac prijave /.docx
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Izjava o partnerstvu /.docx
 • Obrazac financijskog izvješća /.xlsx

______________________

31. 1. 2017. - Odluka o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći koje na svojem području organiziraju županije tijekom turističke sezone 2017. godine

Izvor: mint.hr