Opći uvjeti

Pravila i uvjeti korištenja stranica posao u turizmu

Molimo Vas da pažljivo pročitate pravila i uvjete korištenja stranica posao u turizmu.
Portal posao u turizmu je u vlasništvu trgovačkog društva Sezonski poslovi j.d.o.o.
Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica Posao u turizmu, ne stupate u ugovorni odnos s ovim trgovačkim društvom sve dok ne naručite usluge određene cjenikom.
Prihvaćanjem općih uvjeta potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i suglasili se da će Vas ovi uvjeti obvezivati, te prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu kako slijedi.
Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate sljedeće uvjete, primite na znanje da Vam nije dopuštena uporaba ovih stranica.
Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama Posao u turizmu, primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike Hrvatske.

1. Pristanak na primjenu Općih uvjeta korištenja portala Posao u turizmuSvojim pristupom portalu www.posaouturizmu.hr (dalje u tekstu: Posao u turizmu) neopozivo pristajete na primjenu Općih uvjeta korištenja portala Posao u turizmu na pravni odnos Vas i vlasnika portala.Pojedini servisi unutar portala Posao u turizmu mogu imati i vlastite uvjete korištenja. Ukoliko nije drugačije istaknuto, koriste se Opći uvjeti korištenja portala Posao u turizmu

2. Opći uvjeti korištenja

Portal Posao u turizmu je namijenjen spajanju poslodavaca i posloprimaca. To je skup internet alata koji su namijenjeni poslodavcima i posloprimcima.
Poslodavci mogu objavljivati oglase za otvorena radna mjesta, a posloprimci se mogu javljati na oglase poslodavaca te kreirati vlastiti, standardiziran životopis.
Portal Posao u turizmu ne jamči za točnost podataka u objavljenim životopisima posloprimaca i oglasima poslodavaca.
Portal Posao u turizmu zadržava pravo brisanja tekstova (oglasa i/ili životopisa) neprimjerenog sadržaja, prema svojoj diskrecijskoj procjeni.

3. Opći uvjeti za poslodavce

Objavljivanje oglasa za otvorena radna mjesta ili korištenje drugih ponuđenih usluga naplaćuje se prema važećem cjeniku objavljenom na portalu Posao u turizmu.
Pretraživanje oglasa poslodavaca omogućeno je svim posjetiteljima i korisnicima portala Posao u turizmu.
Poslodavac se obvezuje da će usluge objavljivanja oglasa i ostale usluge korisititi jedino i isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućih radnika za svoje potrebe.
Poslodavac koji objavi svoj oglas na portalu Posao u turizmu neće držati društvo Sezonski poslovi j.d.o.o. i/ili vlasnike portala Posao u turizmu odgovornim ni za kakvu potencijalnu štetu koja bi mu mogla biti nanesena zloupotrebom podataka navedenih u oglasu od strane posloprimaca ili trećih osoba.
Poslodavcima nije dozvoljeno u oglasima navoditi uvjete koji se po bilo kojoj osnovi mogu smatrati diskriminatornima. U suprotnom, takvi oglasi biti će ispravljeni u djelu u kojem vlasnik portala Posao u turizmu procijeni da je diskriminitatoran, uz prethodnu obavijest poslodavcu.
Portal Posao u turizmu zadržava pravo na neobjavljivanje oglasa koji svojim sadržajem diskriminira ljude po vjerskoj, nacionalnoj ili drugoj osnovi ili svojim sadržajem predstavlja kazneno djelo, prekršajno djelo ili osnovu za nastanak štete vlasniku portala posao u turizmu ili trećoj osobi.

4. Opći uvjeti za posloprimce
Prihvaćanjem Općih uvjeta korištenja dajem suglasnost na ustupanje podataka navedenih u životopisu, ukoliko ih dobrovoljno objavim, mogućim poslodavcima na uvid u svrhu pregleda životopisa radi mogućeg zapošljavanja.Portal Posao u turizmu omogućava besplatno objavljivanje životopisa posloprimaca i pretraživanje objavljenih oglasa poslodavaca te prijavu na iste.
Objave i izmjene vlastitih životopisa posloprimaca te prijava na oglase moguće su samo uz prethodnu registraciju.
Posloprimac koji je na portalu Posao u turizmu objavio vlastiti životopis, odnosno izjavio neku informaciju, koja je usko povezana s portalom Posao u turizmu odgovara za točnost objavljenih podataka, kako prema poslodavcu, tako i prema vlasnicima portala Posao u turizmu i trećim osobama.

5. Autorska prava

Portal Posao u turizmu zadržava autorska prava nad svim sadržajima objavljenim na portalu, osim ukoliko za pojedini sadržaj nije drugačije naznačeno.Zabranjeno je svako korištenje autorskog djela bez suglasnosti vlasnika.

6. Zaštita privatnosti

Portal Posao u turizmu poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja.Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku neće davati na uvid trećoj strani, osim ukoliko ti podatci budu zatraženi od strane suda, u sudskom postupku.Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana posebnim zakonom.Podaci koje su posloprimci unijeli pri registraciji, kao i podaci u njihovim vlastitim životopisima bit će dostupni samo odgovornim osobama portala Posao u turizmu, koje će oni, po potrebi i uz prethodno odobrenje od strane posloprimaca, proslijediti klijentima poslodavcima, uz prethodni pisani zahtjev.

7. Pravo na izmjenu i uklanjanje sadržaja

Portal Posao u turizmu zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu, bez prethodne najave.
Portal Posao u turizmu zadržava pravo ukloniti sadržaj koji smatra nepodobnim ili sadržaj koji je u suprotnosti s ovim Uvjetima, kao i trenutno ukinuti registriranom korisniku korisnički račun, bez prethodne najave, u slučaju nedopuštenog korištenja sadržaja portala odnosno kršenja ovih Uvjeta.

8. Korištenje stranice

Portal Posao u turizmu neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja portala posao u turizmu.
Portal Posao u turizmu neće odgovarati za eventualnu štetu nastalom korištenjem savjeta (preuzetih sa drugih portala / autora članka / pravnika / arhitekta / savjetnika) koje mogu nastati zbog netočnih ili nedovoljnih informacija dostavljenih od strane korisnika ili nekih drugih razloga.
Portal Posao u turizmu objavljuje i linkove na vanjske stranice koje nisu u njegovom vlasništvu i/ili nisu nastale u sklopu posao u turizmu.Portal Posao u turizmu ne jamči korisnicima tih stranica i/ili portala zaštitu podataka, odnosno ne jamči za sadržaj tih stranica.

9. Dostupnost stranice

Portalu Posao u turizmu pristupa se putem interneta, zbog čega se ne može jamčiti svakodobna dostupnost servisa i informacija na portalu.

10. Izmjena i dopuna Općih uvjeta korištenja

Portal Posao u turizmu odnosno njegovi vlasnici, zadržavaju pravo jednostrane izmjene i/ili dopune ovih Općih uvjeta korištenja Portala posao u turizmu, bez prethodne obavijesti, te neće biti odgovorni za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene izmjene i/ili dopune stupaju na snagu objavom na ovom portalu.

NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA
Sukladno čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07. – isp., 79/09. i 89/09. – isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Ured u svezi sa zapošljavanjem Potok 22,53270 Senj ili na natalija@posaouturizmu.com odnosno na telefon: 053-653-160
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. ( Navesti: Ime, Prezime, Adresa )