PLAĆE U DJELATNOSTI UGOSTITELJSTVA

Zakonodavstvo
PLAĆE U DJELATNOSTI UGOSTITELJSTVA Objavljeno: 09.03.2017.

Nedavno objavljena vijest o povećanju iznosa osnovice plaće za stručno ugostiteljsko i pomoćno osoblje u Hrvatskoj pokrenula je lavinu negativnih komentara na našoj Facebook stranici Posao u turizmu. Tim smo se povodom obratili Eduardu Andriću, predsjedniku Sindikata turizma i usluga Hrvatske i zamolili ga za pojašnjenje. Više o kriterijima temeljem kojih se korigira iznos osnovice za obračun osnovne plaće, grupama poslova prema složenosti na koje se primjenjuju navedeni kriteriji te što ova odluka u konačnici znači za radnike, pročitajte u priopćenju koje prenosimo u cijelosti.

Kolektivni ugovor ugostiteljstva (KUU) sklopljen je na dvije godine, proširen na sve pravne osobe u djelatnosti (broj 55 i 56 - razred I NKD-a) i njegovo važenje ističe 31. prosinca 2017. godine. Sindikat turizma i usluga će u drugoj polovini 2017. godine pokrenuti inicijativu za kolektivne pregovore o njegovom produženju i daljnjem proširenju na sve pravne subjekte u djelatnosti ugostiteljstva.

U KUU osnovica za obračun plaće za najjednostavnije poslove označene koeficijentom 1 ne može biti niža od 2.900,30 kuna bruto. Pod najjednostavnijim poslovima označenim koeficijentom 1,00 smatraju se npr. poslovi čistačica, dostavljača, pomoćnih radnika u kuhinji i svih drugih pomoćnih radnika, radnika na održavanju, poslovi servira i sl.

O iznosu osnovice za obračun osnovne plaće ugovorne strane ovog kolektivnog ugovora pregovaraju svake godine i utvrđuju iznos za njezino naredno jednogodišnje razdoblje, najkasnije do 15. travnja tekuće godine, s primjenom od 1.svibnja tekuće godine.

Kriteriji temeljem kojih se u pregovorima korigira iznos osnovice za obračun osnovne plaće iz stavka su:

- kretanje godišnjeg indeksa potrošačkih cijena, prema podacima koje objavljuje Državni zavod za statistiku

- kretanje prosječnih bruto plaća po zaposlenom u Republici Hrvatskoj, prema podacima koje objavljuje Državni zavod za statistiku

- ostala ekonomska kretanja u ugostiteljskoj djelatnosti (djelatnosti pružanja usluga smještaja i pripreme i usluživanja hrane i pića), prema podacima dostupnim u službenim statistikama u RH

Osnovna plaća utvrđuje se za mjesečni fond sati u visini 1/12 godišnjeg fonda sati (što u praksi znači da bez obzira na broj sati u mjesecu, osnovna plaća u svakom od 12 mjeseci mora biti obračunata u istom iznosu).

Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, ili pravilnikom o radu utvrđuje se popis radnih mjesta, grupe radnih mjesta i njihova složenost (koeficijenti) prema potrebama organizacije rada, načinu poslovanja, kategoriji objekta i kvaliteti usluga koje pruža poslodavac. Plaće se za pojedina zanimanja u različitim društvima, prvenstveno hotelskim, putem kolektivnih pregovora ugovaraju u različitim iznosima, pa se npr. osnovna plaća konobara (bez dodataka) kreće od 4.000 do 7.000 kuna bruto.

Problem u pregovorima i sklapanju povoljnijih prava za radnika na nacionalnoj razini predstavljaju obrti u djelatnosti i često su bili nelojalna konkurencija poslodavcima koji poštuju KUU. Naime,pojedini poslodavci su radnike neovisno o poslovima koje obavljaju prijavljivali na minimalnu plaću, a razliku isplaćivali na crno. Da bi zaštitili te radnike po pitanju uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje i umanjili negativan utjecaj na konkurentnost, ugovorena je zaštitna kategorija u vidu tri grupe složenosti tipičnih poslova u djelatnosti sa minimalnim visinama osnovne plaće za te poslove na koje se primjenjuje ovaj kolektivni ugovor, a koja ne može biti niža (poslodavac ne može tog radnika prijaviti na nižu plaću) od iznosa kako slijedi:

I JEDNOSTAVNI POSLOVI

Pokazuje osnovno znanje. Potrebne osnovne vještine za obavljanje jednostavnih rutinskih poslova (npr: kao što su poslovi sobarice, nosača prtljage, i drugi slični poslovi - 2.900,30).

II MANJE ZAHTJEVNI POSLOVI

Pokazuje i koristi osnovno znanje na određenom području, koristi vještine za obavljanje zadataka. Pomoću jednostavnih sredstava za rad obavlja manje složene poslove (npr: kao što su poslovi pomoćnog konobara, pomoćnog kuhara, pomoćnog recepcionara, pomoćnog slastičara i drugi slični poslovi - 3.480,35).

III ZAHTJEVNIJI POSLOVI

Primjenjuje znanje na određenom području, preuzima odgovornost za izvršenje zadataka uz ograničenu samostalnost u radu (npr:kao što su poslovi konobara, kuhara, slastičara, recepcionara i drugi slični poslovi - 4.205,43).Svjesni smo da ovako niskim iznosima navedenih plaća nismo u potpunosti otklonili mogućnost zlouporabe, ali donekle smo ih ublažili. Konstantno upozoravamo Hrvatsku udrugu poslodavaca da su plaće u ovoj djelatnosti niske i da je to jedan od bitnih razloga što ugostiteljski radnici napuštaju Hrvatsku.

01. svibnja 2017. godine, navedeni iznosi bi se trebali korigirati na više, ali Hrvatska Vlada prema ovoj djelatnosti konstantno ima maćehinski odnos (kroz poreznu politiku i ostale zakonske odredbe), čime pogoduje poslodavcima da u pregovorima tu činjenicu koriste kao argumente da ne mogu znatnije povećati plaće.