Rok za prijavu na ovaj posao je istekao.
31 05
Kuhar - CRVENA LUKA
Biograd na moru

Opis

Kuhar - CRVENA LUKA

Potreban broj osoblja:3

Potrebno iskustvo osoblja: 2 GODINE

Educiranost osoblja: SSS

Sadržaj posla:
o priprema, prigotovljava, dekorira i izdaje jela prema propisanim standardima, normativima i planu pansionskih obroka
o pripravlja potrebnu količinu namirnica, usitnjava i obrađuje do finalne obrade
o primjenjuje razne tehnološke postupke u pripremi i prigotovljavanju hrane
o osigurava atraktivnu prezentaciju jela
o kvantitativno i kvalitativno preuzima i zadužuje se za naručene namirnice, u odsutnosti voditelja smjene i šefa kuhinje
o pomaže u preuzimanju namirnica, sirovina i materijala od dobavljača i sa skladišta
o koordinira rad kuhinje u odsutnosti svojih nadređenih
o zajedno s voditeljem smjene vodi evidenciju o utrošenom materijalu
o brine o pravilnom korištenju i čuvanju namirnica te kontrolira isteke trajanja robe
o nakon izdanih obroka sprema i čisti sve radne površine, zidove i radnu opremu i uređaje
o vodi brigu o čistoći i higijeni u kuhinj

Prijava na link

Uvjeti

Traženo iskustvo osoblja Iskustvo od 1 - 3 godine
Educiranost osoblja Kvalificirana osoba
Potrebna vozačka dozvola Nije potrebna
Znanje stranih jezika Ne
Dodatna znanja i vještine SSS, 2 Godine iskustva

Ostalo

Osiguranost smještaja Grupni smještaj
Naknada za prijevoz Da
Hranarina Da

Poslodavac

Crvena Luka d.d.
Crvena Luka d.d.

Crvena Luka 1, 23210 Biograd na moru, Hrvatska Otvori