Propisi iz turizma

Zakonodavstvo
Propisi iz turizma Objavljeno: 08.02.2017.

Važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma

>> Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 85/15 ; NN 121/16)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16)
 • Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (neslužbeno pročišćeni tekst) ; (NN 9/16) ; Izmjene (NN 54/16) ; Ispravak (NN 61/16)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16)
 • Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 5/08)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15)
 • Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" - neslužbeno pročišćeni tekst: /.docx ; /.pdf ; (NN 82/07); (NN 82/09); (NN 75/12); (NN 69/13) ; (NN 150/14)
 • Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda – hrvatska autohtona kuhinja (NN 60/11)
 • Arhiva

>> Zakon o pružanju usluga u turizmu - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 68/07; NN 88/10; NN 30/14; NN 89/14; NN 152/14)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (NN 7/16)
 • Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (NN 50/08)
 • Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (NN 50/08) ; (NN 90/08) ; (NN 112/09) ; (NN 33/10) ; (NN 62/10)
 • Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) ; (NN 120/08)
 • Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (NN 50/08)
 • Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (NN 76/08)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 72/08)
 • Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (NN 69/08) ; (NN 83/09) ; (NN 49/15)
 • Pravilnik o upisniku putničkih agencija (NN 30/08)
 • Pravilnik o upisniku ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija (NN 30/08)
 • Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (NN 62/96) ; (NN 23/97) ; (NN 134/98)
 • Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije (NN 78/96) ; (NN 47/97) ; (NN 80/98)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (NN 5/08)
 • Arhiva

>> Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

Provedbeni propisi:

 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 42/14) ; (NN 114/14)
 • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)

 • Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) ; (NN 124/10) ; (NN 15/13) ; (NN 65/13)
 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)
 • Arhiva

>> Zakon o članarinama u turističkim zajednicama - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08; NN 88/10; NN 110/15) ; (NN 121/16)
Provedbeni propisi:

>> Zakon o boravišnoj pristojbi - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08; NN 59/09; NN 97/13; NN 158/13; NN 30/14)
Provedbeni propisi:

>> Zakon o turističkoj inspekciji (NN 19/14)

 • Pravilnik o iskaznici i znački turističkog inspektora (NN 45/14)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika turističkih inspektora (NN 45/14)
 • Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje turističkog inspektora izvršava pečaćenjem (NN 45/14)

>> Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10)

 • Uredba o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (NN 12/11) ; (NN 145/12)
 • Uredba o načinu i postupku procjene vrijednosti turističkog zemljišta, odnosno građevina u kampovima, načinu isplate kod civilne diobe, načinu utvrđivanja tržišne cijene ostalog građevinskog zemljišta za koje je na temelju posebnog propisa utvrđeno da služi za redovitu uporabu građevine (NN 12/11)
 • Uredba o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (NN 12/11)

Kolektivni ugovor ugostiteljstva 2015. (pročišćeni tekst)

Izvor: www.mint.hr