Naši paketi za povezivanje posloprimaca i poslodavaca

10 dana
400,00 kn
 • Pregled punih profila svih posloprimaca
 • Direktna komunikacija sa posloprimcem (poruka ili poziv)
 • Navedene pogodnosti vrijede do isteka kupljenog paketa
21 dan
600,00 kn
 • Pregled punih profila svih posloprimaca
 • Direktna komunikacija sa posloprimcem (poruka ili poziv)
 • Navedene pogodnosti vrijede do isteka kupljenog paketa
31 dan
750,00 kn
 • Pregled punih profila svih posloprimaca
 • Direktna komunikacija sa posloprimcem (poruka ili poziv)
 • Navedene pogodnosti vrijede do isteka kupljenog paketa
Platforma 10 dana
600,00 kn
 • Pregled punih profila svih posloprimaca
 • Direktna komunikacija sa posloprimcem (poruka ili poziv)
 • Objava do 2 Platinum oglasa u ugovorenom periodu bez dodatne naknade
Platforma 21 dan
1.000,00 kn
 • Pregled punih profila svih posloprimaca
 • Direktna komunikacija sa posloprimcem (poruka ili poziv)
 • Objava do 3 Platinum oglasa u ugovorenom periodu bez dodatne naknade
Platforma 31 dan
1.500,00 kn
 • Pregled punih profila svih posloprimaca
 • Direktna komunikacija sa posloprimcem (poruka ili poziv)
 • Objava do 5 Platinum oglasa u ugovorenom periodu bez dodatne naknade